Κατάρτιση

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Το Κ.Ε.Ε.Α.Π. αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις του, τεχνολογικές καινοτομίες και εκπαιδευτικές μεθόδους για την υλοποίηση προγραμμάτων:

- Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης

- Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε όλο τον πληθυσμό της χώρας, ιδιαίτερα όμως στα άτομα που απειλούνται με ανεργία και κοινωνικό αποκλεισμό.

Μέχρι σήμερα, το Κ.Ε.Α.Α.Π. έχει καταρτίσει περισσότερα από 10.000 άτομα.