Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για ανέργους από 29-64 ετών

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Θεματική ενότητα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ, LOGISTICS, ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΠΕ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ) 

https://www.voucher.gov.gr/project/view/id/25