Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη σε δράση με αντικείμενο επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη σε δράση με αντικείμενο επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

pdfΠρόσκληση