Τοπική Δράση Κοινωνικής Ενταξης στην Π.Ε. Πρέβεζας

Παρασκευή, 01 Αυγούστου 2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ με τη συμμετοχή των Εταίρων που παρουσιάζεται πιο κάτω, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».

Το παρόν σχέδιο αφορά την τοποθέτηση 100 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα καθώς και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, με έμφαση στις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 100 ατόμων ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
  • Άτομα με αναπηρία

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου αφορά την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ συμμετέχουν:

Συντονιστής: Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων N. Πρέβεζας (Κ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. ΟΤΑ)

Εταίροι: