Σύνδεσμοι

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
www.ypakp.gr

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
www.oaed.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης
www.ypan.gr

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
www.espa.gr

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης
voucher.gov.gr

Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. 
www.eoppep.gr

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
www.eiead.gr